Forfatter: Kristoffer Gressli

  • Andre episode

    Andre episode

    Vi gratulerer Tore Jan Narvestad som første Svar skyldig-mester og vinner av andre episode! Se streamen fra episode 2 her: Alle resultater

  • Første episode

    Første episode

    Vi gratulerer Nils Meland som første Svar skyldig-mester og vinner av første episode! På bildet over ser man fra venstre Taral Guldahl Seierstad, Elin Brend Bjørnhei og Tore Jan Narvestad og kveldens vinner Nils Meland. Strømmen fra 19. mars kan sees her: