Reglement

Regler for kunnskapskonkurransen Svar skyldig, sesong 1 (vår 2024)

1

Serien består av fem programmer, hvorav fire er kvalifiseringsprogrammer og én finale. Programmene avholdes med publikum i salen på Carls på Carl Berner i Oslo. De fire kvalifiseringsprogrammene avholdes innenfor klokken 19–21 på 1) tirsdag 19. mars 2) tirsdag 2. april, 3) tirsdag 23. april og 4) tirsdag 14. mai. Finalen avvikles tirsdag 21. mai.

Til hvert program legges det ut for salg 250 billetter med stykkpris 150 kroner. Programmene strømmes direkte på internett og kan via Youtube følges gratis av alle interesserte der.

De 16 utvalgte deltakerne i scenekonkurransen er dels inviterte personer med en anerkjent ekspertkompetanse på sitt tema, dels personer som har meldt interesse selv og kvalifisert seg gjennom testresultater. Nedre aldersgrense for å kunne delta i scenekonkurransen er 13 år (født 2011 eller tidligere). Påmelding åpnes 8. februar 2024 og lukkes 21. februar 2024. Alle som har meldt seg på innen fristen, mottar senest 23. februar 2024 svar på om de vil bli testet for deltakelse i scenekonkurransen. Tester av mulige deltakere gjennomføres deretter innenfor tidsrommet 25. februar til 10. mars og med minimum tre dagers forhåndsvarsel.

Konkurransen tilrettelegges for eventuelle deltakere med funksjonsnedsettelser, men gode ferdigheter i muntlig norsk er en forutsetning. Det tilstrebes kjønnsbalanse samt god spredning i alder og temaer.

På scenen sitter kveldens fire deltakere samt Hans Olav Lahlum, som ivaretar rollene som programleder og dommer. Ved slutten av hvert kvalifiseringsprogram offentliggjøres de fire temaene og deltakerne for neste program.

2

Scenekonkurransen i hvert kvalifiseringsprogram starter med fire deltakere som skal forsøke å besvare spørsmål på nivå 300, 600, 1000, 3000, 5000, 7000 og 10 000 kroner. Deltakere som avgir feil svar på et spørsmål må umiddelbart forlate scenen og mister gevinsten fra tidligere beståtte nivåer, men med følgende to unntak: a) alle deltakere som har klart de tre første spørsmålene er sikret en gevinst på 1000 kroner; b) vinneren av hvert program får beholde premien fra sitt høyeste beståtte nivå.

3

Obligatorisk betenkningstid er 30 sekunder per spørsmål. Alle spørsmål skal ha en utvetydig ordlyd og et enleddet svar – av type navn på én person, navn på ett land, tittel på én roman, navn på én hunderase eller ett årstall.

(PRAKTISK EKSEMPEL: Man vil i Svar skyldig ikke få et spørsmål av type «Hvilke tre norske forfattere ble på 1900-tallet tildelt Nobelprisen i litteratur?» Derimot kunne man fått spørsmålet «Knut Hamsun og Sigrid Undset var to av de tre norske forfatterne som på 1900-tallet ble tildelt Nobelprisen i litteratur. Hvem var den tredje?»)

4

For deltakerne i scenekonkurransen gis det fire svaralternativer bare på nivå 300, 600 og 1000. Hver deltaker har imidlertid mulighet til å be om å få se de fire svaralternativene fra seerkonkurransen på inntil to enkeltspørsmål innenfor nivåene 3000, 5000, 7000 og 10 000.

På hvert nivå til og med 5000 stilles kun ett spørsmål per nivå.

På nivå 7000 får hver deltaker fire spørsmål, men kan svare pass på ett av dem.

På nivå 10 000 får hver deltaker tre spørsmål uten noen mulighet til å si pass.

Dersom flere av deltakerne klarer toppnivået på 10 000 kåres vinneren av program med ekstraspørsmål som stilles ett og ett, uten noen mulighet for å få se svaralternativer, og med betenkningstiden redusert til 15 sekunder. Vinneren er da den som står igjen med et riktig svar samtidig som den/de gjenværende konkurrentene ikke avgir et riktig svar. Alle deltakere som klarer 10 000-nivået får status som mester innenfor sitt tema og blir gratis medlemmer av mesterklubben til Svar skyldig.

Deltakerne i scenekonkurransen blir på forhånd tildelt startnummer 1–4. Deltaker nummer 1 får, forutsatt at hen ikke avgir et feilaktig svar, i første omgang sine spørsmål fra nivå 300 til og med nivå 7000. Deretter skjer det samme med deltaker nummer 2. Etter en første pause på ca 10 minutter går programmet deretter videre med nivå 300-7000 for deltaker 3 og 4. Etter en pause på ca 10 minutter fullføres programmet deretter med en finalesesjon for de deltakerne som har kvalifisert seg for 10 000-nivået. Her stilles ett spørsmål til første gjenværende kandidat, deretter ett spørsmål til andre gjenværende kandidat – osv.

(PRAKTISK EKSEMPEL: Kandidat 1 ryker på 7000-nivået, mens alle de tre andre klarer dette. Første spørsmål på 10 000-nivået går da til kandidat 2, som svarer riktig. Deretter går første spørsmål på 10 000-nivået til kandidat 3, som også svarer riktig. Man går da videre til kandidat 4, som imidlertid svarer feil på sitt første spørsmål for 10 000-nivået. Kandidat 2 og 3 skal deretter svare annenhver gang først på de sine gjenværende spørsmål for 10 000-nivået, og deretter på eventuelle ekstraspørsmål. Dersom kandidat 2 svarer riktig og kandidat 3 feil på andre spørsmål, er kandidat 2 vinne av programmet. Kandidat 2 er da alene igjen på scenen, men må fortsatt svare riktig på sitt tredje og siste 10 000-spørsmål for å sikre seg kveldens toppremie samt finaleplassen. Svarer kandidat 2 nå feil på sitt siste spørsmål får hen en gevinst på 7000 kroner, men om det blir finaleplass vil jfr punkt 6 da avhenge av hvor mange som klarer 10 000-nivået i de andre programmene. Konkurranseformen sikrer spenning om premiesum og finaleplass til aller siste spørsmål i hvert program.)      

5

Parallelt med scenekonkurransen avvikles en publikumskonkurranse for tilstedeværende publikummerne på Carls og en seerkonkurranse for de som følger med via strømming. Deltakere i publikumskonkurransen og seerkonkurransen får de samme spørsmålene og betenkningstid som deltakerne på scenen får, men både publikumskonkurransen og seerkonkurransen avsluttes før 10 000-nivået. Svar i publikumskonkurransen og seerkonkurransen avgis via Kahoot, og deltakerne får fire alternativer for hvert spørsmål på alle nivåer. Svarene i publikumskonkurransen og seerkonkurransen må avgis før deltakeren på scenen avgir sitt svar på det aktuelle spørsmålet.

For både publikumskonkurransen og seerkonkurransen gjelder vanlige Kahoot-regler, hvor den som har brukt minst tid på å svare vinner dersom flere klarer samtlige spørsmål.

Premiene i både tilskuerkonkurransen og seerkonkurransen er 1000 kroner til vinneren innenfor hver av de kveldens fire temaer, samt 1000 kroner til den som har best resultat på alle kveldens fire temaer lagt sammen. Samme person kan vinne flere av seerkonkurransene på samme kveld. Vinnerne offentliggjøres ved avslutningen av hvert program. Tilstedeværende vinnere kalles da frem for å motta sin premie på scenen.

Innenfor hvert tema skal tilskuerkonkurransen og seerkonkurransen inneholde ni spørsmål, også dersom kandidaten på scenen har røket ut tidligere.

(PRAKTISK EKSEMPEL: Dersom den første av kandidatene på scenen ryker ut på fjerde spørsmål/3000-nivået, avsluttes publikumskonkurransen og seerkonkurransen for det temaet med ytterligere fem spørsmål. Deretter fortsetter alle konkurransene med de gjenværende tre temaene. Dersom andre deltaker på scenen ryker ut på sjuende spørsmål/7000-nivået, avsluttes publikumskonkurransen og seerkonkurransen der med ytterligere to spørsmål. Deretter fortsetter alle konkurransene med de gjenværende to temaene. Dersom de to gjenværende kandidatene begge består 7 000-nivået avsluttes publikumskonkurransen og seerkonkurransen for det temaet umiddelbart.)   

6

I scenekonkurransen for hver av de fire kvalifiseringsprogrammene kan én deltaker kvalifisere seg direkte for finalen ved å klare toppgevinsten på 10 000 kroner og vinne sitt program. Dersom ingen av deltakerne i et program klarer toppnivået på 10 000, kvalifiserer ingen derfra seg automatisk til finalen. Den/de ledige plassene i finalen tilfaller deltakerne som klarte flest spørsmål uten å vinne sitt kvalifiseringsprogram.

Ved forfall til finalen som følge av sykdom e.l. rykker den som var nærmest til å kvalifisere seg dit inn. Dersom det blir nødvendig å skille mellom flere kandidater som har klart 10 000-nivået uten å vinne sin episode, går den foran som klarte flest tilleggsspørsmål uten å svare feil. Dersom det blir nødvendig å ta med til finalen noen som ikke klarte 10 000-nivået, går den foran som klarte flest spørsmål på 10 000-nivået. Hvis dette også står likt avgjør best plassering i kvalifiseringsprogrammet.

(PRAKTISK EKSEMPEL 1: I første kvalifiseringsprogram klarer to deltakere 10 000-nivået. Det som vinner på tilleggsspørsmål får gevinsten på 10 000 kroner og sikrer seg plass i finalen, mens den som taper på tilleggsspørsmål får 1000 kroner og plass øverst på reservelisten til finalen. I både andre og tredje kvalifiseringsprogram er det bare én deltaker som klarer øverste nivå, og dermed sikrer seg både 10 000 kroner og finaleplass. I fjerde kvalifiseringsprogram ryker én deltaker ut på 5000-nivået og ytterligere to ryker ut på 7000-nivået. De tre som har røket ut får bare garantisummen på 1000 kroner, mens den gjenværende deltakeren har vunnet program fire og er derfor sikret 7000 kroner. Den gjenværende deltakeren må likevel klare 10 000-nivået for å øke kveldens gevinst til 10 000 og sikre seg finaleplassen. Dersom den gjenværende deltakeren ikke klarer 10 000-nivået går den fjerde finaleplassen i stedet til deltakeren som ble nummer to i første program, men da klarte 10 000-nivået.

PRAKTISK EKSEMPEL 2: I første kvalifiseringsprogram klarer én deltaker 10 000-nivået og sikrer seg finaleplass. I andre kvalifiseringsprogram klarer to deltakere 10 000-nivået. Begge klarer de to første ekstraspørsmålene før en avgjørelse faller på det tredje ekstraspørsmålet. I tredje kvalifiseringsprogram ryker siste deltaker ut på 10 000-nivået. Før siste kvalifiseringsprogram har man dermed to deltakere som er sikret finaleplass og ytterligere en som har klart 10 000-nivået. I siste kvalifiseringsprogram klarer to deltakere 10 000-nivået. Begge klarer fire ekstraspørsmål før en avgjørelse faller på det femte. De fire finalistene blir nå vinneren av program én, to og fire, samt nummer to fra program fire.

PRAKTISK EKSEMPEL 3: I første og andre kvalifiseringsprogram er det bare én kandidat som når og består 10 000-nivået. I tredje kvalifiseringsprogram når bare én deltaker 10 000-nivået, og vedkommende ryker ut på andre spørsmål der. I fjerde kvalifiseringsprogram når to deltakere 10 000-nivået; den ene består dette, mens den andre svarer feil på tredje spørsmål der. Finalistene blir nå vinnerne av kvalifiseringsprogram én, to og fire, samt nummer to fra program fire. Dersom vinneren av program tre også hadde røket ut på tredje spørsmål av 10 000-nivået, ville hen imidlertid som vinner av sitt program gått foran toeren fra program fire.)

7

Finalen avvikles på samme måte som kvalifiseringsprogrammene, men med nivå 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000 og 30 000 kroner. Hver av finalistene kan dermed sikre seg 2000 kroner ved å klare de tre første spørsmålene og toppgevinsten til vinneren heves til 30 000. Nivået på spørsmålet heves i samsvar med premienivået. De to beste i finalen kvalifiserer seg for deltakelse i en eventuell sesong 2. Øvrige deltakere fra sesong 1 kan ikke delta med samme tema i sesong 2.